رشد 3/5 درصدي بيمه شدگان

 تأمين اجتماعي خراسان جنوبي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 14 دی1390ساعت 14:27  توسط روابط عمومی   | 

رتبه اول مسابقات

قرآن كريم كشور را كسب كرد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 3 آذر1390ساعت 10:33  توسط روابط عمومی   | 

بازنشستگان

پايه وستون تحكيم خانواده هستند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 29 آبان1390ساعت 9:3  توسط روابط عمومی   | 

حضور مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي

 در ستاد ارتباطات مردمي خراسان جنوبي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 5 آبان1390ساعت 18:47  توسط روابط عمومی   | 

ستاد ارتباطات مردمي وزارت

 تعاون، كار و رفاه اجتماعي تشكيل شد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 3 آبان1390ساعت 12:41  توسط روابط عمومی   | 

بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران

تأمین اجتماعی اجرایی شد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 21 مهر1390ساعت 10:43  توسط روابط عمومی   | 

دوره آموزش کامپیوتر

ویژه فرزندان کارکنان برگزارشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 3 مهر1390ساعت 8:6  توسط روابط عمومی   | 

دوره آموزش خوشنویسی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 شهریور1390ساعت 12:26  توسط روابط عمومی   | 

شاغلین کسب وکار خانگی بیمه می شوند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 شهریور1390ساعت 13:11  توسط روابط عمومی   | 

دوره آموزشی اخلاق و مسائل شرعی  

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 مرداد1390ساعت 9:14  توسط روابط عمومی   |