رشد 3/5 درصدي بيمه شدگان

 تأمين اجتماعي خراسان جنوبي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۴ دی۱۳۹۰ساعت 14:27  توسط روابط عمومی   | 

رتبه اول مسابقات

قرآن كريم كشور را كسب كرد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳ آذر۱۳۹۰ساعت 10:33  توسط روابط عمومی   | 

بازنشستگان

پايه وستون تحكيم خانواده هستند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۹ آبان۱۳۹۰ساعت 9:3  توسط روابط عمومی   | 

حضور مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي

 در ستاد ارتباطات مردمي خراسان جنوبي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۵ آبان۱۳۹۰ساعت 18:47  توسط روابط عمومی   | 

ستاد ارتباطات مردمي وزارت

 تعاون، كار و رفاه اجتماعي تشكيل شد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۳ آبان۱۳۹۰ساعت 12:41  توسط روابط عمومی   | 

بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران

تأمین اجتماعی اجرایی شد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۱ مهر۱۳۹۰ساعت 10:43  توسط روابط عمومی   | 

دوره آموزش کامپیوتر

ویژه فرزندان کارکنان برگزارشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ مهر۱۳۹۰ساعت 8:6  توسط روابط عمومی   | 

دوره آموزش خوشنویسی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۳ شهریور۱۳۹۰ساعت 12:26  توسط روابط عمومی   | 

شاغلین کسب وکار خانگی بیمه می شوند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲ شهریور۱۳۹۰ساعت 13:11  توسط روابط عمومی   | 

دوره آموزشی اخلاق و مسائل شرعی  

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۶ مرداد۱۳۹۰ساعت 9:14  توسط روابط عمومی   |